Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: 27 września 2021

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW.

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”. Umowa dotacji pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została podpisana 27 września 2021 roku. Obejmuje…
Czytaj więcej