Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Barczygłów-Trójka

Odcinek drogi Barczygłów-Trójka będzie zamknięty.

Odcinek drogi Barczygłów-Trójka będzie zamknięty. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że w związku z remontem przepustu w m. Barczygłów pod drogą powiatową nr 3240P odcinek drogi Barczygłów-Trójka będzie zamknięty dla ruchu. Planuje się objazd według schematu na załączniku graficznym. Planowany termin zamknięcia drogi to 29.11.2021r. Przewidywany termin przywrócenia drogi do ruchu to 02.12.2021r.  …
Czytaj więcej