Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Bezpieczne Ferie

Akcja Bezpieczne Ferie.

Akcja Bezpieczne Ferie. Rozpoczęły się ferie zimowe a wraz z nimi wzmożony ruch na drogach. Policjanci ruchu drogowego przypominają o akcji Bezpieczne Ferie. Policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.…
Czytaj więcej