Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: budżet

Budżet powiatu na 2022 rok.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Konińskiego, które odbyło się 29 grudnia, radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez…
Czytaj więcej

Sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się w środę 22 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa. Sesja zwołana została przez Przewodniczącą Rady Powiatu (w trybie art. 15 ust 7 ustawy o samorządzie powiatowym) na wniosek Zarządu Powiatu w związku z koniecznością dokonania pilnych zmian w planie finansowym powiatu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad.…
Czytaj więcej

XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Radni powiatu spotkali się w starostwie 1 grudnia na XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Zadecydowali o celach i kierunkach rozwoju powiatu na najbliższe dziewięć lat, przyjęli nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dokonali zmian w budżecie. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Posiedzenie rozpoczęło się od zmian…
Czytaj więcej

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych.

Koniński Program Inwestycji Osiedlowych. Prezydent Konina Piotr Korytkowski zapowiada w 2022 roku realizację I etapu Programu Inwestycji Osiedlowych. I etap Programu Inwestycji Osiedlowych zakłada 12 zadań na kwotę ponad 3,3 miliona złotych. Prezydent Konina Piotr Korytkowski: „Prowadząc wiele rozmów z radnymi, z mieszkańcami oraz z moimi pracownikami doszedłem do wniosku, że nadszedł czas małych inwestycji.…
Czytaj więcej

Wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina.

Wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina. Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 30 czerwca 2021 roku, Rada Miasta Konina udzieliła Prezydentowi Miasta Konina Piotrowi Korytkowskiemu, wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. W związku z sytuacją epidemiczną, sesja absolutoryjna odbyła się online. W ratuszu na sali sesyjnej obecni byli jedynie:…
Czytaj więcej

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego. Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego zatwierdzono: jedenaście uchwał, przyjęto trzy informacje oraz sprawozdanie. Radni wysłuchali też relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu. Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego dokonano zmian w uchwałach, które zatwierdzały realizację projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających…
Czytaj więcej