Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: dofinansowanie

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną…
Czytaj więcej

Koniński amfiteatr będzie odnowiony.

Miasto Konin przystąpiło do opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę konińskiego amfiteatru. Koniński Dom Kultury rozstrzygnął niedawno przetarg na wykonawcę dokumentacji. Zajmie się tym Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata z Poznania. Koszt prac to 910 tysięcy złotych. Pieniądze w całości pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Prezydent Konina Piotr…
Czytaj więcej

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina”

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski ogłasza nabór wniosków do udziału w przedsięwzięciu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina” w 2022 roku dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie §3 ust. 2 Uchwały nr 685 Rady Miasta Konina z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad i…
Czytaj więcej

Będzie przebudowa ul. Paderewskiego.

Miasto Konin otrzymało ponad 5 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na przebudowę ul. I. Paderewskiego. Wartość inwestycji wynosi ponad 10 milionów złotych, a pozyskane wsparcie wynosi 50%. Na odcinku od ul. Kleczewskiej do ronda WOŚP, Zarząd Dróg Miejskich chce wymienić całą nawierzchnię jezdni, przebudować istniejące przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów wraz…
Czytaj więcej

„Granty PPGR” – są środki na komputery, laptopy i tablety.

„Granty PPGR” - są środki na komputery, laptopy i tablety. W konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, udało się pozyskać środki na zakup komputerów, laptopów i tabletów. Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany w ramach…
Czytaj więcej

Przetarg na przebudowę stadionu przy ul. Dmowskiego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił 9 lutego przetarg na wykonawcę przebudowy stadionu im. Mariana Paska. Na oferty MOSiR czeka do 25 lutego, do godz. 10:00. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do 26 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 11 miesięcy na wykonanie robót. Inwestycja przewiduje trzy boiska piłkarskie, w tym dwa pełnowymiarowe (68x105 m)…
Czytaj więcej

Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica zakończona.

Modernizacja stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica zakończona. Zamówienia na realizację inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody Węglew-Kraśnica udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym art 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00004155/01 z dnia 2021-01-29. Wykonawcą została firma PRO-MET H. Kobusiński i współnicy Sp. J. z Koźmina Wielkopolskiego. Wartość…
Czytaj więcej

Program “Aktywni plus” z dofinansowaniem na realizację projektów.

Organizacja pozarządowa może otrzymać do 250 tys. złotych na realizację projektów skierowanych do osób starszych w ramach programu "Aktywni plus". Celem programu "Aktywni plus", realizowanego od 2021 r., jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W latach 2021-2025 na realizację tego programu zostanie przeznaczona kwota 200 mln zł. Tegoroczny budżet programu "Aktywni plus"…
Czytaj więcej

Otwarcie drogi powiatowej w Żychlinie.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w Żychlinie. Jest nowa nawierzchnia o powierzchni około 900 metrów, skrzyżowanie w formie ronda, chodnik, droga pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe i zjazdy na posesje Realizowany przez samorząd powiatu konińskiego projekt obejmował prace modernizacyjno-remontowe na 0,882 km drogi, wykonanie skrzyżowania ulic w formie ronda, wybudowanie 824 metrów chodnika, a także…
Czytaj więcej

Małe granty 2022.

Miasto Konin informuje, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina. Wydziałem obsługującym jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Zakresy obsługiwane to: - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -…
Czytaj więcej