Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: egzekucja

Pamięć o zamordowanych w 1939 roku.

Pamięć o zamordowanych w 1939 roku. Przed domem Zemełki w publicznej egzekucji rozstrzelani zostali dwaj mieszkańcy Konina: Aleksander Kurowski i Mordche Słodki. Tragiczne wydarzenie miało miejsce 22 września 1939 roku. O miejscu stracenia 47-letniego restaurator aAleksandra Kurowskiego i 70-letniego żydowskiego kupca Mordche Słodkiego przypomina pamiątkowa tablica z napisem: Tu zostały zamordowane pierwsze ofiary m. Konina…
Czytaj więcej