Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. W dokumencie określono główne kierunki strategiczne, w ramach których samorząd powiatu będzie działać. Strategia Rozwoju Powiatu powstała m. in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym oraz warsztatów, w których wzięli udział…
Czytaj więcej