Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: likwidacja

Dotacja z PFRON dla Powiatu Konińskiego.

Dotacja z PFRON dla Powiatu Konińskiego. Likwidacja barier transportowych i architektonicznych to cel, na jaki Powiat Koniński otrzymał dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz przekazał samorządowi 518 815,32  złotych z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”. Głównym celem zadania jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Powiatowe Centrum…
Czytaj więcej

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych.

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych. Władze miasta podjęły decyzję o likwidacji Zespołu Szkół  Technicznych w Koninie. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przegłosowali ten projekt. Decyzja radnych przesądziła o losie Zespołu Szkół  Technicznych. Konińscy radni opowiedzieli się ”za”. Oznacza to rozpoczęcie procedury likwidacji,  a potem włączenia technikum i szkoły branżowej ZST do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia…
Czytaj więcej

Zlikwidowano przejście przez tory.

Pracownicy firmy „Torpol” przez kilka godzin likwidowali przejście dla pieszych przez tory przy ulicy Okólnej, w nocy z 3 na 4 grudnia. W nocy z 3 na 4 grudnia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PKP , ostatecznie zostało zlikwidowane przejście przez tory przy ulicy Okólnej. Teraz po stronach pojawiły się ścieżki prowadzące na nowy wiadukt.  …
Czytaj więcej