Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: małe granty

Małe granty 2022.

Miasto Konin informuje, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina. Wydziałem obsługującym jest Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Zakresy obsługiwane to: - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -…
Czytaj więcej

Małe Granty w Koninie.

Małe Granty w Koninie. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie informuje, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze środków budżetu Miasta Konina. Obszary wsparcia wraz z przewidywaną kwotą na zadanie: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:…
Czytaj więcej

Małe Granty. Dotacje dla organizacji pozarządowych.

Małe Granty. Dotacje dla organizacji pozarządowych. Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie rozpoczyna realizację dofinansowania zadań publicznych Małe Granty (w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), ze środków budżetu miasta. Od dnia 30 czerwca 2020 r. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przyjmuje wnioski na dotacje zadań publicznych w trybie…
Czytaj więcej