Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: ochrona

Młodzieżowa Rada Miasta podarowała książki MBP.

12 książek o tematyce klimatycznej podarowali radni Młodzieżowej Rady Miasta Konina na ręce dyrektora MBP Damiana Kruczkowskiego. Podczas spotkania odbyła się projekcja filmu „Można panikować” i dyskusja z Agatą Kuźmińską, założycielką Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości i lokalną aktywistką oraz prof. Szymonem Malinowskim, wybitnym ekspertem klimatycznym, geofizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorką projektu była Zofia Wójcik, radna…
Czytaj więcej

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW.

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”. Umowa dotacji pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została podpisana 27 września 2021 roku. Obejmuje…
Czytaj więcej

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” to odpowiedź na potrzeby osób w wieku powyżej 70 lat, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym…
Czytaj więcej