Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Przewodnicząca Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Kolejna sesja Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się w środę 22 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa. Sesja zwołana została przez Przewodniczącą Rady Powiatu (w trybie art. 15 ust 7 ustawy o samorządzie powiatowym) na wniosek Zarządu Powiatu w związku z koniecznością dokonania pilnych zmian w planie finansowym powiatu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad.…
Czytaj więcej