Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: radni

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się w środę 30 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej starostwa i przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.…
Czytaj więcej

Władze Konina zerwały współpracę z Briańskiem i Rzeczycą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski wysłał pisma do Briańska i Rzeczycy - miast partnerskich w Rosji i Białorusi. w których informuje o zakończeniu współpracy. To reakcja samorządowców na wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską w niepodległej Ukrainie, gdzie Konin ma partnerskie miasto Czerniowce. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Konina rozpoczęła się od wprowadzenia darmowych przejazdów autobusami MZK dla…
Czytaj więcej

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 2 marca w starostwie. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z sytuacją w Ukrainie. XXXI sesję rady powiatu rozpoczęło wprowadzenie do porządku obrad stanowiska rady w sprawie aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z…
Czytaj więcej

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Starosta Koniński wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu, zapraszają do obejrzenia transmisji online XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie odbędzie się w środę 2 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 i przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego…
Czytaj więcej

Budżet powiatu na 2022 rok.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Konińskiego, które odbyło się 29 grudnia, radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez…
Czytaj więcej

Uchwalono budżet miasta na 2022 rok.

Budżet Miasta Konina na rok 2022 zakłada dochody w wysokości 555.779.567,65 złotych oraz wydatki na poziomie 554.155.204,57 złotych. Za uchwałą budżetową zagłosowało 14 radnych, 7 było przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po stronie wydatków są trzy pozycje: - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 212 milionów zł, w tym 40 milionów rocznie kosztuje…
Czytaj więcej

XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Po raz ostatni w tym roku radni powiatu konińskiego obradować będą 29 grudnia. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Najważniejszym z nich jest uchwalenie budżetu na 2022 rok. XXX posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z…
Czytaj więcej

Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. W dokumencie określono główne kierunki strategiczne, w ramach których samorząd powiatu będzie działać. Strategia Rozwoju Powiatu powstała m. in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym oraz warsztatów, w których wzięli udział…
Czytaj więcej

XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Radni powiatu spotkali się w starostwie 1 grudnia na XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego. Zadecydowali o celach i kierunkach rozwoju powiatu na najbliższe dziewięć lat, przyjęli nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dokonali zmian w budżecie. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. Posiedzenie rozpoczęło się od zmian…
Czytaj więcej

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych.

Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych. Władze miasta podjęły decyzję o likwidacji Zespołu Szkół  Technicznych w Koninie. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przegłosowali ten projekt. Decyzja radnych przesądziła o losie Zespołu Szkół  Technicznych. Konińscy radni opowiedzieli się ”za”. Oznacza to rozpoczęcie procedury likwidacji,  a potem włączenia technikum i szkoły branżowej ZST do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia…
Czytaj więcej