Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

Projekt “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”- składanie wniosków.

W projekcie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, przedłużono termin składania wniosków o przyznanie pomocy, do dnia15 lutego 2021roku. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodne z miejscem realizacji inwestycji. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność…
Czytaj więcej