Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: sprawozdanie

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się 2 marca w starostwie. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z sytuacją w Ukrainie. XXXI sesję rady powiatu rozpoczęło wprowadzenie do porządku obrad stanowiska rady w sprawie aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z…
Czytaj więcej

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty Koła Gospodyń Wiejskich mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie,…
Czytaj więcej

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Goliny.

2 lipca 2020 r. radni udzielili burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu absolutorium. Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie, burmistrz Mirosław Durczyński uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok. Najpierw Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię na temat przedstawionego przez burmistrza sprawozdania z budżetu gminy za 2019. Pozytywnie zaopiniowała też…
Czytaj więcej