Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Starosta Stanisław Bielik

Budżet powiatu na 2022 rok.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Konińskiego, które odbyło się 29 grudnia, radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez…
Czytaj więcej

Stypendium Starosty Konińskiego.

Stypendium Starosty Konińskiego to wsparcie dla uzdolnionej młodzieży. W tym roku skorzysta z niego 152 uczniów. Stypendium Starosty Konińskiego ustanowione zostało przez Radę Powiatu w 2002 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Od 2014 r. przyznawane jest według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego". Zgodnie z jego regulaminem, kandydatów do stypendium…
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego. Starosta S. Bielik składa życzenia.

Dzisiaj, 20 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Starosta Stanisław Bielik składa wyjątkowe życzenia: "Wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym,   składam serdeczne  podziękowania za codzienną  pracę z drugim człowiekiem, za niesioną pomoc i wsparcie jakie okazujecie tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności…
Czytaj więcej