Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Miasto Konin otrzymało grant w wysokości 900 tysięcy złotych.

Miasto Konin otrzymało grant w wysokości 900 tysięcy złotych. W ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Miasto Konin otrzymało…
Czytaj więcej