Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: uchwała

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XXXII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się w środę 30 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej starostwa i przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.…
Czytaj więcej

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Starosta Koniński wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu, zapraszają do obejrzenia transmisji online XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie odbędzie się w środę 2 marca. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00 i przebiegać będzie wg następującego porządku: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego…
Czytaj więcej

Budżet powiatu na 2022 rok.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu Konińskiego, które odbyło się 29 grudnia, radni jednogłośnie uchwalili budżet powiatu na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody mają sięgnąć ponad 112 mln zł, a wydatki ponad 127 mln zł. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przyjęli zgłoszone przez…
Czytaj więcej

Uchwalono budżet miasta na 2022 rok.

Budżet Miasta Konina na rok 2022 zakłada dochody w wysokości 555.779.567,65 złotych oraz wydatki na poziomie 554.155.204,57 złotych. Za uchwałą budżetową zagłosowało 14 radnych, 7 było przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Po stronie wydatków są trzy pozycje: - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 212 milionów zł, w tym 40 milionów rocznie kosztuje…
Czytaj więcej

Czy miasto przejmie synagogę?

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie przejęcia działki i stojącej na niej synagogi. Władze Konina rozważają przejęcie zabytkowej synagogi od obecnego właściciela. Projekt ten zakłada przejęcie działki wraz z synagogą, a w zamian oddanie ponad 3,2-hektarowej działki pomiędzy ul. Wał Tarejwy, ul. Szarych Szeregów i Trasą Warszawską. Wartość oddawanej działki…
Czytaj więcej

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego.

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego. Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego zatwierdzono: jedenaście uchwał, przyjęto trzy informacje oraz sprawozdanie. Radni wysłuchali też relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu. Na XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego dokonano zmian w uchwałach, które zatwierdzały realizację projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających…
Czytaj więcej