Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej.

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowo: „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III Edycja”. Do udziału w projekcie zachęca się szczególnie: 1. Osoby bierne zawodowo, 2. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym, m.in.: - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby…
Czytaj więcej