Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: Wój Gminy Wierzbinek

Medal MSWiA dla Wójta Gminy Wierzbinek.

Medal MSWiA dla Wójta Gminy Wierzbinek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Wójtowi Gminy Wierzbinek, Pawłowi Szczepankiewiczowi, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji. Medal został wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadinspektora Piotra Mąkę oraz Wojewodę Wielkopolskiego, Łukasza Mikołajczyka. Wójt Wierzbinka w imieniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej złożył gratulacje nadinspektorowi Piotrowi Mące,…
Czytaj więcej