Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: wsparcie finansowe

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego z dotacjami dla firm. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim, rozpoczyna z dniem 1 stycznia 2021 roku, realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Projekt…
Czytaj więcej

Wielkopolskie DPS-y dostaną kolejne wsparcie.

2,3 miliony złotych to kwota jaka zostanie przeznaczona dla 63 wielkopolskich Domów Opieki Społecznej. Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski podpisał już stosowne umowy. Łącznie 63 Domy Opieki Społecznej w Wielkopolsce decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzyma wsparcie finansowe. Ma ono pomóc przetrwać DPS-om bardzo trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Ponad 4 tysiące pracowników…
Czytaj więcej