Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: „Wspieraj Seniora”

Akcja „Wspieraj Seniora” 2021.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie poinformował o decyzji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 roku. Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym…
Czytaj więcej

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” to odpowiedź na potrzeby osób w wieku powyżej 70 lat, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym…
Czytaj więcej