Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: współpraca

Władze Konina zerwały współpracę z Briańskiem i Rzeczycą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski wysłał pisma do Briańska i Rzeczycy - miast partnerskich w Rosji i Białorusi. w których informuje o zakończeniu współpracy. To reakcja samorządowców na wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską w niepodległej Ukrainie, gdzie Konin ma partnerskie miasto Czerniowce. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Konina rozpoczęła się od wprowadzenia darmowych przejazdów autobusami MZK dla…
Czytaj więcej

Nominacja do nagrody Super Samorząd.

Nominacja do nagrody Super Samorząd. Fundacja Batorego w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, przyznaje nagrody Super Samorząd 2021, za udaną współpracę społeczności lokalnej i władzy samorządowej. Stowarzyszenie M-LAB chciało wzmocnić dialog młodzieży z miastem, bardziej związać młodych z Koninem, dlatego powstała M-BAZA, czyli internetowy katalog miejsc przyjaznych młodzieży w Koninie, zebranych przez nią samą. Za…
Czytaj więcej

Ośrodek Adopcyjny TPD ma już 45 lat!

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się we wtorek 14 grudnia uroczystości 45-lecia Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podsumowano działalność placówki, która od 1 stycznia zmienia zarządcę, którym będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ośrodek Adopcyjny powstał w naszym mieście tuż po utworzeniu województwa konińskiego, w roku 1976. Przetrwał wszystkie zawirowania, z reorganizacją administracyjną naszego…
Czytaj więcej

Program „Green City” InPostu.

W ramach programu „Green City”, InPost nawiązał współpracę z Koninem. Oferuje nowoczesne usługi i ekologiczną sieć Paczkomatów® oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Program „Green City” jest częścią długofalowej strategii InPost, która obejmuje szeroki zakres inicjatyw ekologicznych między innymi sukcesywną wymianę w Miastach Partnerskich floty dostawczej na samochody elektryczne. W Program…
Czytaj więcej

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski i Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski podpisali porozumienie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz Zarządu Dróg Miejskich w Koninie w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres współpracy dotyczy: - wymiany informacji odnośnie sytuacji na…
Czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje społeczne.

Zaproszenie na konsultacje społeczne. Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców powiatu konińskiego, wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami…
Czytaj więcej