Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: zakupy spożywcze

„Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” to odpowiedź na potrzeby osób w wieku powyżej 70 lat, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym…
Czytaj więcej