Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tag Archives: zawodowe rodziny zastępcze

Prezenty dla dzieci z pieczy zastępczej.

W Pogotowiu Opiekuńczym oraz u zawodowych rodzin zastępczych pojawili się w czapkach Mikołajów i z prezentami, dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska oraz zastępca prezydenta Konina ds. społecznych Witold Nowak. W tym roku, jak podkreśla Małgorzata Rychlińska, Mikołaj pamiętał o wszystkich dzieciach przebywających w pieczy zastępczej na terenie Konina. Słodkie upominki otrzymało ponad 130 dzieci. Dziękujemy za…
Czytaj więcej

Mikołaj dotarł już do dzieci z rodzin zastępczych.

Dzieci i młodzież z zawodowych rodzin zastępczych, dzięki działaniom Miasta Konin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz jednego z konińskich sponsorów zostały obdarowane świątecznymi, paczkami. Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold Nowak wraz z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzatą Rychlińską, w środę dostarczyli dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, świąteczne upominki. Dzieci bardzo cieszyły się…
Czytaj więcej