Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Trwa budowa farmy fotowoltaicznej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest w trakcie budowy kolejnej ekologicznej inwestycji– farmy fotowoltaicznej.

Prace przy budowie farmy fotowoltaicznej prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Pracownicy zajmują się teraz okablowaniem całego systemu złożonego z ponad 6,5 tysiąca elementów, ustawieniem odpowiednich urządzeń oraz zadbaniem o połączenia każdego z szeregów paneli.

Prezes PWiK, Zbigniew Szymczak:
„Poza aspektem ekologicznym, bo energia wyprodukowana ze słońca, a nie z węgla zmniejszy emisję CO2 do atmosfery o 1523 tony rocznie, istotnym jest efekt ekonomiczny - tańsza energia ze słońca zasili linie technologiczne obydwu oczyszczalni i stacji uzdatniania wody, a nadwyżki popłyną do sieci elektroenergetycznej dystrybutora, przysparzając PWiK dodatkowych przychodów."

Koszt inwestycji to 9,8 mln złotych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował 8,3 mln złotych. Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się firma Erbud (była jednym z wykonawców spalarni śmieci w Koninie).

Inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej należy do największych w naszym regionie.

 

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.