Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Szkoły ponadpodstawowe rozpoczęły rekrutację.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 15 czerwca a zakończy 10 lipca.

Absolwenci szkół podstawowych od poniedziałku mogą składać dokumenty do wybranych przez siebie szkół. Każdy uczeń wskazuje maksymalnie trzy placówki. Pierwszego wyboru – to szkoła, do której uczeń najbardziej chce się dostać. Następnie są szkoły
drugiego i trzeciego wyboru – na wypadek nie dostania się do tej zaznaczonej w wyborze pierwszym. Wszędzie można wskazać
dowolną liczbę oddziałów.
W związku z epidemią koronawirusa, rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Wymagany jest podpisany wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu klas ósmych.

Ostateczny termin składania dokumentów to 10 lipca, do godzina 15.00. Lista przyjętych uczniów zostanie opublikowana 12 sierpnia o godzinie 10.00. Od kandydatów wymagane jest potwierdzenie gotowości uczęszczania do danej szkoły i klasy oraz dostarczenie oryginałów dokumentów, które były wysłane skanem do dnia 18 sierpnia do godziny 15.00.

Ostateczna lista osób przyjętych oraz wykaz wolnych miejsc zostaną opublikowane 19 sierpnia o godzinie 14.00.

W powiecie konińskim planuje się stworzenie 56 oddziałów w 8 szkołach ponadpodstawowych.

 

 

Komentarze są wyłączone.