Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Trwają kontrole obozów harcerskich.

Trwają kontrole obozów harcerskich.

Policjanci z KPP Słupca razem ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży wypoczywających na obozach harcerskich.

Ostatnio służby zawitały do Kierza w gminie Ostrowite, gdzie skontrolowały obóz zorganizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego. Organizatorzy obozu oraz opiekunowie wytyczyli zasady wymiany
informacji i sposób ich przekazywania na wypadek pogarszającej się pogody i zbliżającej się burzy. Wspólnie omówiono zasady
bezpiecznego obozowania w lesie, oraz zasady ewakuacji.

Marlena Kukawka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Słupcy: " Ważne jest, aby przebywający na obozach harcerze, w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną, mieli zapewniony bezpieczny wypoczynek i znali procedury postępowania związane
z możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń np. intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr, przestępstwa i wykroczenia na szkodę uczestników, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zagrożenia życia i zdrowia".

 

 

fot. KPP Słupca

Komentarze są wyłączone.