Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Tydzień Praw Dziecka.

Tydzień Praw Dziecka w Koninie odbędzie się w dniach 18-22.10.2021 r. Na tę okoliczność dzieci i młodzież konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wspólnie opracowywali pomysły, które zrealizują podczas tego wyjątkowego tygodnia.

Miasto Konin stara się o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom nadawanego przez Dyrektora Generalnego UNICEF Polska. Organizacja w Koninie Tygodnia Praw Dziecka jest jednym z działań zaplanowanych w związku ze staraniami o pozyskanie tytułu od UNICEF.

Agnieszka Gołębiowska – Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych:
„Młodzi ludzie zapoznali się z tematem praw dziecka, przygotowali działania do przeprowadzenia w szkołach, poznali też Społecznego Rzecznika Praw Dziecka przy TPD. Wyłoniono osoby do kontaktu z mediami oraz obsługi mediów społecznościowych, gdzie będą się pojawiały raporty z przebiegu akcji. Utworzony został wspólny dysk do wymiany materiałów, zbierania zdjęć, filmów i wniosków z akcji oraz czat do stałej komunikacji całej grupy. Bardzo dziękuję młodzieży za udział w spotkaniu!”

Ważne terminy akcji:
13.10.2021 r. - przesłanie planów działań (najpóźniej 14.10. rano)
18-22.10.2021 r. - realizacja działań w szkole, kampania promocyjna działań
29.10.2021 r. - spotkanie podsumowujące, na którym młodzież opracuje prezentację wyników
19.11.2021 r. - spotkanie z prezydentem miasta, przedstawienie wyników w wybranej przez młodzież formie

W organizację Tygodnia Prac Dziecka w Koninie zaangażowani są: Stowarzyszenie M-Lab, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

 

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.