Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

UNICEF: pomoc dzieciom z Ukrainy.

UNICEF POLSKA wystosował następujący apel do społeczeństwa:

Zaostrzenie konfliktu na Ukrainie z dnia na dzień wpłynęło na życie milionów dzieci w tym kraju. Zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o wsparcie działań pomocowych prowadzonych przez UNICEF na Ukrainie.

UNICEF jest na miejscu i niesie pomoc potrzebującym. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie. Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej, występują ograniczenia w dostawie prądu i gazu. Dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach jest coraz trudniejszy. Rodziny z dziećmi są zmuszone opuścić swoje domy, wzrasta poziom ubóstwa. Życie 7,5 miliona dzieci jest zagrożone. Wobec nasilania się konfliktu zwiększamy skalę naszej pomocy. I prosimy o wsparcie.

Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom między innymi bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie naszego apelu społeczności szkolnej, w tym przede wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom placówki.

Za pośrednictwem strony https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy można dokonać wpłaty darowizny.
Podajemy także numer konta akcji „Pomoc dla Ukrainy”: 28 1020 1026 0000 1902 0203 5434

 

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.