Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Uwaga rolnicy! Afrykański pomór świń w powiecie konińskim.

Uwaga rolnicy! Afrykański pomór świń w powiecie konińskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że na terenie powiatu konińskiego znacznie wzrosła ilość ognisk afrykańskiego pomoru świń. Wobec powyższego prosi wszystkich rolników do zapoznania się z ostrzeżeniem.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła ilość ognisk afrykańskiego pomoru świń. Choroba występuje zarówno w dużych stadach jak i małych liczących kilka czy kilkanaście świń. Związane jest to przede wszystkim
z nieprzestrzeganiem zasad bioasekuracji czyli brakiem zabezpieczenia gospodarstw przed zawleczeniem choroby.

Dlatego bezwzględnie każde gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie musi być właściwie chronione poprzez codzienne
stosowanie wymaganych zabezpieczeń.

Nadmienia się, że zasady bioasekuracji, o którym mowa, były omawiane z każdym z rolników indywidualnie podczas kontroli
w gospodarstwie lub podczas kontroli telefonicznych.

Dlatego zaniechania stwierdzone podczas ponownie przeprowadzonych kontroli gospodarstw będą powodem nakładania kar
pieniężnych i wydawania zakazu dalszego utrzymywania świń."

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie
Ireneusz Szefliński

Komentarze są wyłączone.