Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Uwaga – utrudnienia w ruchu.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w dniach 17-19.10.2020 r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kołowym.

W związku z realizacją kolejnego etapu inwestycji „Budowa połączenia ulicy I. Paderewskiego i Wyzwolenia w Koninie”, w dniach 17-19.10.2020 r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kołowym. Prace realizowane w rejonie skrzyżowania będą polegały na
ułożeniu warstwy ścieralnej na całej powierzchni przebudowywanego układu komunikacyjnego. Zadanie zostanie podzielone na dwa etapy technologiczne.

Etap I zakłada zamknięcie zachodniej nitki ulicy Przemysłowej oraz całej ulicy I. Paderewskiego od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Ruch w kierunku Bydgoszczy oraz centrum miasta na odcinku między stacjami benzynowymi będzie się
odbywał nitką wschodnią po jednym pasie w każdym kierunku. Na czas robót teren robót zostanie wyłączony również z ruchu
pieszego.

Etap II zakłada zamknięcie dla ruchu odcinka wschodniego ulicy Przemysłowej na odcinku od stacji BP do Stacji BP . Ruch odbywać się będzie połową jezdni ulicy Przemysłowej. Odcinek ulicy I. Paderewskiego od skrzyżowania z ulicą Torową do skrzyżowania z ulicą Przemysłową, pozostanie zamknięty dla ruchu do dnia 19.10.2020r. do godz. 5:00. Dojazd do działek i garaży przy ulicy Paderewskiego możliwy będzie wyłącznie od ulicy Kleczewskiej i Chopina.
Roboty mają charakter krótkotrwały, ruch pieszy odbywać się będzie nowo wykonanymi chodnikami wzdłuż ulic.

W dniach od 17 do 19.10.2020 do godz. 5:00 etapowo zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ulicy I. Paderewskiego i Przemysłowej. Na czas prowadzonych robót zarówno dla ruchu lokalnego jak i tranzytowego zostaną wyznaczone objazdy.
W związku z zamknięciem odcinka ulicy I. Paderewskiego, wprowadza się objazdy do ulicy Kleczewskiej i Osiedla Zatorze: od strony Bydgoszczy- przez ul. Brunatną i Kleczewską i od strony Poznania i Warszawy przez ulicę Kleczewską.

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.