Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W gminie Golina przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

W gminie Golina przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli
wysokie wyniki w nauce.

Burmistrz Goliny odwiedził w poniedziałek 21 września szkoły podstawowe w Golinie, Kawnicach i Przyjmie. To już trzeci raz, kiedy władze gminy Golina dostrzegają i nagradzają zdolne dzieci za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne. Stypendium Burmistrza Goliny za rok szkolny 2019/2020 przyznano 88 najzdolniejszym uczniom uczęszczających do szkół podstawowych na
terenie gminy Golina.
Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński razem z Sekretarz Goliny Anną Górzną, Kierownikiem Centrum Usług Wspólnych w Golinie Emilią Bajdek, dyrektorami szkół oraz wychowawcami wręczył wyróżnionym uczniom pamiątkowe dyplomy życząc wysokich wyników w nauce. Popłynęły podziękowania dla nauczycieli oraz rodziców, którzy ze względu na epidemię nie mogli uczestniczyć
w uroczystości.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce przyznano uczniom, którzy uzyskali średnią ocen przynajmniej 5,2 w klasach IV-VI oraz 5,0 w klasach VII-VIII oraz zajęli czołowe miejsce na zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Przyznane
stypendia to 520 zł za osiągnięcia indywidualne i 390 zł za osiągnięcia zespołowe. Wypłata środków jest jednorazowa na rachunki bankowe wskazane przez rodziców uczniów.

Przyznane stypendia:
- Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie - stypendium otrzymało 36 uczniów, w tym 2 za osiągnięcia sportowe,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach - stypendium otrzymało 26 uczniów, w tym 6 za osiągnięcia sportowe,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie - stypendium otrzymało 21 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie - stypendium otrzymało 6 uczniów. (uroczystość odbędzie się 6 października 2020 r.

 

 

 

źródło/zdj: golina.pl

Komentarze są wyłączone.