Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W imię godności.

Mieszkańcy Konina uczcili rocznicę buntu więźniów hitlerowskiego obozu pracy, który funkcjonował przy dzisiejszej ulicy Kolejowej, gdzie mieści się głaz z tablicą pamiątkową.

Po krótkim wspomnieniu wydarzeń z 12 sierpnia 1943 roku zapalono 9 zniczy upamiętniających dziewięciu więźniów, którzy wybrali śmierć w imię godności.

Po raz pierwszy obchody miały charakter oficjalny i zaskały rangę uroczystości miejskiej. "Miasto to jego mieszkańcy. Tym, którzy zdobyli się na to, aby zbuntować się przeciw okupantowi, należy się hołd"- uważa Prezydent Konina.

Po buncie więźniów w sierpniu 1943 roku, część więźniów zamordowano. Spoczywają
na cmentarzu przy ulicy Kolskiej. Wkrótce potem obóz w Czarkowie został zlikwidowany.

Komentarze są wyłączone.