Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W Kleczewie powstał Klub Seniora.

W Kleczewie powstał Klub Seniora.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie działa od wtorku Klub Seniora.

W Klubie Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie, prowadzone są zajęcia dla osób powyżej 60 roku życia. Seniorzy uczą się obsługi komputera, udzielania pierwszej pomocy, mają także spotkania z lekarzem i pielęgniarką. Jest również
możliwość skorzystania z porad prawnych.

Klub Seniora ma na celu wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Kleczew.
Uruchomienie klubu to koszt 455 tysięcy złotych, z czego 432 tysięcy złotych gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

fot.facebook/gminakleczew

Komentarze są wyłączone.