Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Nakazy opuszczenia mieszkań dla sprawców przemocy w rodzinie.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, zastosowali już trzynaście nakazów opuszczenia mieszkania dla sprawców przemocy domowej.

Nowa ustawa dotycząca przemocy w rodzinie weszła w życie z dniem 30 listopada 2020 roku. Nowe przepisy zawarte w ustawie antyprzemocowej pozwalają Policji w trybie natychmiastowym, nakazać osobie stosującej przemoc w rodzinie opuścić mieszkanie oraz zakazać zbliżania się do określonego miejsca lub otoczenia.

Każdy ze zgłoszonych agresorów był nietrzeźwy i został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po ich wyjściu, czekał na nich wystawiony na okres 14 dni nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania wspólnie zajmowanego z osobą dotkniętą przemocą.

W przypadku nie stosowania się do wydanego przez Policję nakazu zgodnie z prawem, grozi im kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna.

 

 

 

źródło:konin.policja.gov.pl

 

Komentarze są wyłączone.