Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W Licheniu znów odnowiono przysięgi małżeńskie.

18 lipca 2020 r. w licheńskiej bazylice pary małżeńskie odnowiły przed Bogiem przyrzeczenia.

W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pary małżeńskie odnowiły swe przyrzeczenia.
Modlono się również w intencji powołanych do małżeństwa i małżeństw w kryzysie.
Ksiądz Adam Stankiewicz: " Matka Boża jest obecna w waszych rodzinach i w tym świętym miejscu. Jej matczyny wzrok przeszywa każdego pielgrzyma. To spojrzenie troskliwej Matki zatroskanej o los swojego dziecka. Ona zaprasza nas, byśmy nieustannie pielęgnowali miłość w naszych domach i rodzinach. Doświadczamy, jak na weselu w Kanie, braków, czasami odepchnięcia, niezrozumienia. Oto Maryja ze swoim przenikliwym, matczynym wzrokiem wskazuje nam na Jezusa. W jaki sposób możemy Go odnaleźć w naszej codzienności? Trzeba przez Matkę otworzyć swoje serce na Jego przybycie – On nie chce być tylko gościem ale towarzyszem życia każdego z nas, On pragnie dzielić  z nami nasze radości, smutki, bolączki i trudności dnia codziennego".

Komentarze są wyłączone.