Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa mostu w Bernardynce.

Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Konina o dofinansowanie remontu mostu nad kanałem łączącym Wartę z jeziorami w Bernardynce koło Łężyna, została podpisana 9 listopada 2020 r.

Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu mostu w Bernardynce. Zarząd Dróg Miejskich w ubiegłym
tygodniu dokonał otwarcia ofert, które wpłynęły od czterech firm.

W ramach inwestycji do przeprowadzenia są:
- rozbiórka istniejącej konstrukcji mostu drogowego i budowa nowej konstrukcji - most trzyprzęsłowy o długości 55,0 m.
- remont istniejącego mostu nieczynnej linii kolejowej z przystosowaniem go do użytkowania jako ciąg pieszo – rowerowy.
- przebudowa odcinków drogi na dojazdach do mostu.
- budowa odwodnienia mostu.
- budowa oświetlenia mostu.
- budowa kanału technologicznego.
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wartość inwestycji to 6 209 610,68 złotych, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
60% - 3 725 766,41 złotych.

 

        

 

 

źródło/zdj.Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.