Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„W Stronę Tradycji” 2021

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zapraszają na Festiwal Kultury „W Stronę Tradycji”, który odbędzie się 4 września w Kramsku.

Główną ideą Festiwalu jest wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, twórców i zespołów ludowych.

Miłośnicy muzyki ludowej będą mogli zobaczyć 30 prezentacji przygotowanych przez kapele, zespoły śpiewacze, instrumentalistów, śpiewaków oraz zespół taneczny.
Programy uczestników obejrzy jury: dr Arleta Nawrocka-Wysocka z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, choreograf, pedagog, etnolog, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor PSM I i II stopnia w Koninie.

Ponadto będzie kiermasz rękodzieła artystycznego. Regionalni twórcy, artyści pokażą serwety, rzeźby, haft, wyroby garncarskie oraz wiklinę. Podczas kiermaszu pyszne potrawy przygotują członkinie kół gospodyń wiejskich z regionu.
Odbędą się otwarte warsztaty wikliniarskie i wysypywania wzorów piaskiem. Uczestnicy, podobnie jak w poprzednich latach, będą mogli wypleść koszyczki oraz nauczyć się jak, wysypać wzory kujawskie miałkim, białym piaskiem na specjalnie przygotowanej powierzchni.

Integralną częścią Festiwalu jest wystawa prac zgłoszonych na konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”. Prace mają zarówno charakter ludowy, jak i stylizowany. Uczestnicy dostarczają: pisanki, pająki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haftowane obrusy i serwety, rzeźby. W trakcie Festiwalu wręczymy również nagrody twórcom za najlepsze prace.

PROGRAM FESTIWALU:
12:00 inauguracja
12:15
– prezentacje konkursowe zespołów, kapel i solistów
– otwarte warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem
– ogłoszenie wyników konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej”
– wystawa „Tradycje w twórczości plastycznej”
około 15:30 zakończenie Festiwalu
około 16.30 ogłoszenie werdyktu jury

 

 

 

 

źródło:ckis.konin.pl

Komentarze są wyłączone.