Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

W święto archiwów o zamkach.

Po raz 12 już, z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, 7 czerwca odbyła się konferencja naukowa pod tytułem "Popołudnie z dokumentem". W tym roku spotkanie zyskało jeszcze wymiar rocznicowy z racji 100-lecia powołania archiwów państwowych w odrodzonej Rzeczypospolitej.
I nie przypadkiem tematem konferencji były właśnie zamki, ponieważ to one były pierwszymi archiwami w czasach tworzenia pierwszego państwa polskiego.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca, ks. dyr. Roman Dworacki, dyrektor Archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu, po którym uczestników przywitali także dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, Henryk Krystek oraz, trzeci z organizatorów spotkania, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, Henryk Janasek.

Obraz zamków w średniowiecznych źródłach pisanych i problemy wynikające z niedostatku tych źródeł przedstawił profesor Tomasz Jurek z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który omówił także szeroką definicję zamku. Źródła rękopiśmienne oraz inwentarze były także podstawą odkrycia nieznanych dotąd obiektów, istniejących dawniej w naszym regionie. Tymi odkryciami dzielił się Jerzy Łojko z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

Robert Jędrzejczak z Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie podał ten obiekt jako przykład udanej odbudowy zabytku, który stanowi też przyczynek do dyskusji o metodach utrzymania
i rewitalizacji takich budynków. Na badaniach archeologicznych, z kolei skupiła się Maria Wawrzyniak, opowiadając o historii Góry Zamkowej w Gostyniu. Wreszcie o ciągle odkrywanym zamku w Pyzdrach opowiadał dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, Robert Michał Czerniak. W atmosferę sprzed stuleci wprowadził uczestników spotkania starszy kustosz Archiwum Państwowego w Poznaniu, Mariusz Jankowski, czytając fragmenty staropolskich opisów zamków.

Na zakończenie wręczono płytę zawierającą źródła do dziejów zamków wielkopolskich do schyłku XVIII wieku, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zapraszając na przyszłoroczne, trzynaste Popołudnie z dokumentem, prowadzący spotkanie
dr Przemysław Wojciechowski z Archiwum Państwowego w Poznaniu, wyraził życzenie,
aby odbyło się ono w tak szerokim gronie jak tegoroczne i przyniosło równie trwałe efekty.

Wszystkie prezentacje z tego spotkania wkrótce zaprezentujemy na naszej stronie w całości.

Komentarze są wyłączone.