Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Kanalizacja sanitarno-wodociągowa w Węglewie i Kraśnicy.

Kanalizacja sanitarno-wodociągowa w Węglewie i Kraśnicy.

W Urzędzie Miejskim w Golinie została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarno-wodociągowej - "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI. 5"

Inwestycja zakłada budowę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowościach Węglew i Kraśnica w gminie Golina na terenie jed. ewid. Golina 301001_5; obręb 0021 Węglew, dz. nr 399/1, 402, 412/1, 974, 975, 417/4, 972, 405/1; obręb 0011 Kraśnica, dz. Nr 146, 167, 190, 439, 179/1, 176/6, 440.
Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do granicy posesji w Kraśnicy i Węglewie.W planach jest budowa dwóch przepompowni ścieków: przy ul. Makowej w Kraśnicy oraz przy ul. Batorego w Węglewie. Dzięki temu ścieki będą odprowadzone kolektorami tłocznymi do istniejącej studni rewizyjnej przy ulicy Stefana Batorego
w Węglewie.
Koszt inwestycji to 818 tysięcy złotych.

 

 

 

 

fot.golina.pl

Komentarze są wyłączone.