Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Więcej osób w licheńskiej bazylice.

Po zmniejszeniu obostrzeń przez Ministra Zdrowia dotyczących liczby osób w kościołach, bazylika w Licheniu znów zapełnia się wiernymi.

Przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa ( zakrywanie ust i nosa oraz bezpieczna odległość - min. 2 metry) w górnej bazylice może jednocześnie modlić się 467 wiernych. Służby porządkowe dbają, aby obowiązujące  zasady były przestrzegane, na bieżąco również odbywa się dezynfekcja.

Przybywający do świątyni mają możliwość przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania w nawie wschodniej i zachodniej bazyliki. Kapłani spowiadają wiernych w otwartych konfesjonałach, które zabezpieczono folią.

Najistotniejsze dla chcących odwiedzić bazylikę jest to, że msze święte odprawiane są według dotychczasowego porządku.

Komentarze są wyłączone.