Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wielkopolska Wschodnia może otrzymać 387 milionów euro.

Wielkopolska Wschodnia może otrzymać 387 milionów euro.

Wielkopolska Wschodnia może otrzymać 387 milionów euro z Unii Europejskiej. Środki te pochodzą z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

387 milionów euro, czyli 1 miliard 755 milionów złotych dla Wielkopolski Wschodniej pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przeznaczone są dla regionów węglowych, które przechodzą na gospodarkę niskoemisyjną.

Miasto Konin jest jednym z sześciu polskich regionów, które ubiegały się o wsparcie. Jest już opracowana Nowa Ścieżka Rozwoju na lata 2020-2030 , która zawiera projekty do realizacji. Prezydent Miasta Piotr Korytkowski podczas konferencji prasowej w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnił, że Konin jest dobrze przygotowany na wykorzystanie unijnych środków. Planowana jest budowa parku przemysłowo-technologicznego na terenach inwestycyjnych, infrastruktura zeroemisyjna transportu publicznego, budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wspieranie gospodarstw domowych i firm przechodzących na odnawialne źródła energii oraz pomoc dla do sektora prywatnego. Wstępna kwota, na którą opiewają projekty miasta to 218 milionów złotych.

Maciej Sytek, Prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w 2019 roku zaprosił do współpracy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz biznesu. Podpisali „Porozumienie na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”, by razem sięgać po fundusze w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych „Platforma Węglowa - Coal Platform”.

Poseł PO Tomasz Nowak, podczas konferencji powiedział o strategii wodorowej Polski, która obejmuje stworzenie pięciu dolin wodorowych. Ponadto poinformował, że samorządowcy domagają się by zarządzanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pozostawić w gestii lokalnych władz, a nie rządu. Poseł zadeklarował wsparcie tego rozwiązania.

Wielkopolska Wschodnia może otrzymać 1 miliard 755 milionów złotych, ale Prezes Maciej Sytek oznajmił, że to kwota wyjściowa i może podlegać negocjacji.

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.