Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wiesław Steinke zrezygnował!

Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke złożył rezygnację z przewodniczenia Radzie. Tym samym zapobiegł głosowaniu nad odwołaniem go z funkcji, co, obok wyboru nowego przewodniczącego, miało być głównym punktem obrad podczas nadzwyczajnej sesji.

Jednak po jednogłośnym przyjęciu rezygnacji, prowadzący obrady Tadeusz Wojdyński, zakończył sesję, co wywołało gwałtowny protest części radnych, uniemożliwiając próbę wyboru nowego przewodniczącego.

Możliwe, że nowym przewodniczącym będzie radny z Klubu PiS. Taki sposób rozwiązania kryzysu w Radzie jest do przyjęcia również dla radnych z klubu lewicy.

Nowego przewodniczącego Rady Miasta Konina poznamy najprędzej za tydzień.

Komentarze są wyłączone.