Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wkrótce matury i egzaminy klas ósmych.

Wkrótce matury i egzaminy klas ósmych.

Minister Edukacji Narodowej podał termin tegorocznych egzaminów klas ósmych oraz matur.

Zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej, tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca i trwać będą do 29 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, matury ustne zostały odwołane. Ci, którzy nie podejdą do egzaminów w czerwcu, będą mogli zdawać je w lipcu. Sesja dodatkowa zaplanowana jest w terminie 8-14 lipca, natomiast 8 września to dzień na egzaminy poprawkowe. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 września.

Uczniowie klas ósmych zmierzą się z egzaminami w dniach 16-18 czerwca. Drugi termin to 7-9 lipca. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się w terminie 22 czerwca do 9 lipca. Termin egzaminów zawodowych to 17-28 sierpnia.

W trakcie egzaminów obowiązywać będą szczególne środki bezpieczeństwa. Konieczna będzie maseczka ochronna. Uczniowie będą mogli zdjąć ją dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca. W sytuacji gdy nauczyciel będzie chciał podejść do ucznia, ten zobowiązany jest ponownie ją założyć. Tak samo w przypadku wyjścia do toalety, czy po zakończeniu egzaminu.
Członkowie komisji egzaminacyjnych oraz wszystkie osoby, które będą nadzorowały zdających, również są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Podczas obserwowania uczniów siedząc lub stojąc mogą zdjąć maseczkę. W momencie kiedy zaczną poruszać się po sali, muszą ponownie ją założyć.

Obowiązkowa też będzie dezynfekcja rąk. Sale, w których będą przebywać zdający będą otwarte, aby nikt nie dotykał klamek. W trakcie egzaminów pomiędzy uczniami obowiązywać będzie odstęp co najmniej 1,5-metrowy. Ponadto uczniom nie wolno będzie gromadzić się przed budynkiem szkoły.

Komentarze są wyłączone.