Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Władysław Kosiniak – Kamysz w Słupcy.

25 czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z mieszkańcami Słupcy.

Kandydat na urząd Prezydenta RP, Władysław Kosiniak-Kamysz w ramach swej kampanii, odwiedził Słupcę. Oprócz mieszkańców, Kosiniakowi towarzyszyli posłowie, m.in: Eugeniusz Grzeszczak, Dariusz Klimczak, Jacek Tomczak.
W przemówieniu nawiązał do wielu tematów związanych z krajem a swój udział w wyborach określił jako wielki zaszczyt.
Na początek przedstawił 3 pierwsze projekty gospodarcze, które wprowadziłby jako prezydent:
-wyższa kwota wolna od podatku
-dobrowolny ZUS
-obniżka VAT-u.
Kosiniak Kamysz proponuje obniżyć VAT z 23% na 15% i z 8% na 5%.
Ma to spowodować niższe koszty utrzymania a tym samym podnieść standard życia w Polsce.
- Polska zdrowa żywność nie powinna być objęta VAT-em - powiedział.
Jego działania jako prezydenta mają pobudzić gospodarkę, obniżyć inflację oraz zagwarantować Polakom godną pracę z dobrym zarobkiem. Kosiniak tłumaczył, że zasady te należy wprowadzić natychmiast.
- Przedsiębiorczość, gospodarność, docenienie ludzi ciężkiej pracy, będzie domeną w mojej prezydenturze – zapewniał.

Poruszył też kwestie wyjazdów za granicę. Przed każdą delegacją zagraniczną deklaruje zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby wspólnie obrać kierunek działania na kolejne lata. Zaznaczył też, że Polska musi być promowana poza granicami naszego kraju. Jako prezydent będzie zabierał: "...polskie firmy, polski przemysł, polskie rolnictwo", by krzewić polskość w innych krajach.
- Nie będę uczestniczył w wyjazdach po to, aby sobie zrobić zdjęcie.
Tu nawiązał do wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych 2 lata temu i przypomniał, że Prezydent RP musiał stać podczas gdy Donald Trump siedział.
-To nie przystoi prezydentowi – powiedział Kosiniak Kamysz.

Kandydat na prezydenta odniósł się także do organizacji pozarządowych. Szczególnie wyróżnił Ochotniczą Straż Pożarną. Strażaków nazwał Rycerzami Świętego Floriana, jako Rycerzy ofiarnej pracy, Rycerzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Uznał, że OSP to siła największej organizacji pozarządowej, duma Polski, duma każdej miejscowości.
Władysław Kosiniak-Kamysz dodatnio ocenił obecny rząd za program 500+ oraz akcję "Bitwa o wozy" - gmina o najwyższej frekwencji wyborczej otrzyma wóz strażacki.
Ponadto mówił o konieczności zmiany Kodeksu Pracy, zmian dla osób niepełnosprawnych i podniesieniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz ulg dla rodzin wielodzietnych.
Na zakończenie spotkania, mieszkańcy skandowali 'Kosiniak", bijąc przy tym głośne brawa. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał podziękowania oraz życzenia udanych wyborów.

Komentarze są wyłączone.