Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wielkopolskie DPS-y dostaną kolejne wsparcie.

2,3 miliony złotych to kwota jaka zostanie przeznaczona dla 63 wielkopolskich Domów Opieki Społecznej. Łukasz Mikołajczyk,
wojewoda wielkopolski podpisał już stosowne umowy.

Łącznie 63 Domy Opieki Społecznej w Wielkopolsce decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzyma wsparcie
finansowe. Ma ono pomóc przetrwać DPS-om bardzo trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Ponad 4 tysiące pracowników zatrudnionych jest w Domach Opieki Społecznej w Wielkopolsce. Pensjonariusze
wymagający całodobowej opieki to liczba ponad 6 tysięcy osób.

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski: " Ponad 2 mln zł zostaną przekazanie 63 wielkopolskim domom pomocy społecznej. To wsparcie ma służyć prowadzeniu dalszych działań ochronnych w związku z trwającą epidemią koranawirusa".

 

fot.dps.konin.pl

Komentarze są wyłączone.