Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Wolontariusz Roku 2020”-konkurs.

Miasto Konin zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2020”.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie lub pocztą tradycyjną w dniach od 15 października do 10 listopada 2020 roku na adres: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2020” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata.
Należy przesłać:
- skan lub zdjęcie druku, podpisanego przez kandydata oraz organizację (zgłaszającego) załącznik nr 2,
- w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej – skan lub zdjęcie oświadczenia opiekuna prawnego załącznik nr 3,
- skan lub zdjęcie zgody na wykorzystanie fotografii i wizerunku załącznik nr 4.
Pocztą tradycyjną: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin z dopiskiem „WOLONTARIUSZ ROKU 2020”

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 7 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00 w Parku Miejskim im Chopina w Koninie.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Regulamin

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3.Oświadczenie osób zgłaszających/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4. Zgoda na wykorzystanie fotografii i wizerunku

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.