Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa.

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski i Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Mariusz Jaworski podpisali porozumienie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz Zarządu Dróg Miejskich w Koninie w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres współpracy dotyczy:
- wymiany informacji odnośnie sytuacji na drogach, lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, zdarzeń drogowych oraz innych utrudnień w ruchu drogowym,
- podejmowania działań zmierzających do eliminacji czynników wpływających na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- analizy stanu bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drogach

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.