Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu.

Wszystkich Świętych - organizacja ruchu.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że 31 października i 1 listopada 2020 r. uruchamia 3 dodatkowe linie
specjalne dojeżdżające do cmentarzy. W tych dniach komunikacja miejska jest bezpłatna.

W dniach od 30 października do 2 listopada do godz. 10:00 wprowadzone zostaną zmiany na trasach linii 57, 58 i 71, związane
z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Kolskiej. Autobusy tych linii, jadąc w kierunkach Brzeźno i Szczepidło, będą
omijały przystanek Cmentarz Kolska. Pasażerowie będą korzystać z przystanku Europejska na ulicy Kolskiej pod estakadą. Również od piątku do poniedziałku zmianie ulegnie trasa linii 54. Autobusy tej linii dojeżdżać będą do nekropolii przy ul. Kolskiej.

Linie specjalne
Linia C1: Cmentarz Komunalny - Cmentarz Kolska przez Dworzec PKP i z powrotem.
Autobusy w obu kierunkach pojadą 4-5 razy na godzinę, z częstotliwością około 12 minut.
Linia C2: Poznańska – Cmentarz Komunalny przez Zatorze i z powrotem, z częstotliwością co pół godziny w obu kierunkach.
Linia C3: Topazowa – Kolska i z powrotem, z kursami co pół godziny w obu kierunkach.
Wszystkie linie specjalne będą woziły pasażerów w godzinach od 8.30 do 18.00.
Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na przystankach.

W rejonie konińskich nekropolii przy ul. Staromorzysławskiej oraz cmentarza przy ulicy Kolskiej, wprowadzona będzie zmiana
organizacji ruchu ustanawiająca ruch jednokierunkowy na wybranych fragmentach.

Na ul. Staromorzysławskiej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od ulicy Działkowej, jednak przejazd komunikacji miejskiej
będzie możliwy w obu kierunkach.

Ul. Kolska od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską będzie drogą jednokierunkową, z wjazdem od Trasy Warszawskiej. Prawy pas jezdni będzie przeznaczony wyłącznie dla autobusów. Na powstałym buspasie autobusy komunikacji miejskiej będą się zatrzymywały na przystanku tymczasowym naprzeciwko głównej bramy cmentarza oraz na stałym przystanku Cmentarz Kolska.

Zmiany na trasach linii 54, 57, 58 i 71 w rejonie Cmentarza na Kolskiej
Linia 54
- z kierunku Leszczynowa - Kamienna – Świętojańska - Wał Tarejwy – Warszawska - Cmentarz Kolska i dalej bez zmian.
- z kierunku Zakładowa – Kolska - Wał Tarejwy – Warszawska - Cmentarz Kolska - Świętojańska i dalej bez zmian.
Linia 57
- z kierunku Cmentarz Komunalny - Kolska - Wał Tarejwy – Warszawska - Osada do Szczepidła; powrót zgodnie z rozkładem.
Linia 58
- z kierunku Cmentarz Komunalny - Kolska - Wał Tarejwy - Warszawska - w kierunku Brzeźno; powrót trasą zgodną z rozkładem.
Linia 71
- z kierunku Dworzec PKP -  Grunwaldzka - Kościelna - Wał Tarejwy - Warszawska – w kierunku Brzeźno; powrót trasą zgodną
z rozkładem.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od 30 października do 2 listopada (do godz. 10:00) zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu w rejonach cmentarzy na ul. Kolskiej i ul. Staromorzysławskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom udającym się na cmentarze oraz na newralgicznych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych służbę pełnić będą funkcjonariusze policji oraz Straży Miejskiej.

Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Prosi się wszystkich użytkowników ruchu o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg szczególnie w rejonach cmentarzy. W związku z powyższym prosi się kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez osoby
kierujące ruchem lub funkcjonariuszy służb miejskich.

Zaprojektowane zmiany czasowej organizacji ruchu mają na celu usprawnienie ruchu kołowego podczas dojazdu do cmentarzy na
terenie miasta Konina.

CMENTARZ PARAFIALNY, UL. KOLSKA W KONINIE
Jako tymczasowy parking dla kierowców dojeżdżających w rejon cmentarza wyznaczono wschodnią nitkę Trasy Warszawskiej
(kierunek Koło – Konin). Tymczasowy parking zostanie utworzony na prawym pasie jezdni od ronda w kierunku Konina. Ruch pieszych przewidziany jest na istniejącym pasie włączenia jako dojście do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. W związku z powyższym dla zapewnienia komfortu wszystkich pieszych kierujących się w z pasa postojowego w kierunku cmentarza zostanie zdemontowanych kilka barier energochłonnych w odległościach co 70 m. Na czas wyznaczonego „parkingu na Trasie Warszawskiej” zostanie
tymczasowo zablokowany zjazd z łącznicy z ul. Europejskiej, a ruch w kierunku Konina zostanie skierowany na rondo.

Ul. Kolska na czas Wszystkich Świętych będzie ulicą jednokierunkową do skrzyżowania z ul. Świętojańską. W celu ustalenia priorytetu dla komunikacji publicznej na ul. Kolskiej (od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańska) przewidziano BUS PAS, którym będzie możliwe poruszanie się wyłącznie autobusów MZK. Ruch pojazdów osobowych na ul. Kolskiej będzie
ograniczony wyłącznie do lewego pasa, a postój pojazdów będzie możliwy tylko w wyznaczonych miejscach.

CMENTARZ KOMUNALNY, UL. STAROMORZYSŁAWSKA W KONINIE:
Ul. Działkowa, na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską, będzie drogą
jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach.

Ul. Staromorzysławska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową, będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza
komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej, od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego, będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.

Ul. Harcerska, od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową, będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po lewej stronie.
Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i Ks. Jerzego Popiełuszki.

W okresie święta Wszystkich Świętych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych,
odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawienie pojazdów na niżej wymienionych
parkingach:

1. ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,
2. Trasa Warszawska: na prawym pasie nitki wschodniej (kierunek Koło – Konin),
3. ul. Grunwaldzka: parking,
4. parking z wjazdem od ul. Europejskiej
5. ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,
6. ul. Harcerska: po prawej stronie.

 

 

Komentarze są wyłączone.