Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Wydłuży się czas robót na wiadukcie przy ul. Przemysłowej.

Wydłuży się czas robót na wiadukcie przy ul. Przemysłowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że Wykonawca realizujący zadanie wzmocnienia wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej - droga krajowa nr 25 - powołując się na zapisy umowy, wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych.

Powodem zmiany jest brak zgód i zezwoleń od służb kolejowych PKP na prowadzenie robót w terenie kolejowym.
Mimo podjętych wczesnych rozmów z PKP przez zarządcę drogi jeszcze przed podpisaniem umowy, Wykonawca nie otrzymał zgód w określonych we wniosku terminach i czasie, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania

 Nowy termin zakończenia robót został określony na 15.12.2021 r. , by przywrócić ruch na wiadukcie przed świętami Bożego Narodzenia.

 

 

,

Komentarze są wyłączone.